ar klienu karti.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA Arkolat mazumtirdzniecības tīkla RITO
Lojalitātes programmas un klienta kartes noteikumi:

 

 

 

Apstiprināti 2010. gada 1. martā

Sia Arkolat (turpmāk tekstā – Sabiedrība) mazumtirdzniecības tīkla „Rito” Lojalitātes programma (turpmāk tekstā – Programma) tiek uzsākta 2010. gada 1. martā un tās termiņš nav ierobežots. Programma ir spēkā Latvijas Republikas teritorijā. Sabiedrība patur tiesības pēc nepieciešamības darbības teritoriju paplašināt. Par programmas dalībnieku var kļūt jebkura fiziska persona – Rito klients (turpmāk tekstā – Klients) atbilstoši zemāk norādītajiem noteikumiem.


Ar Programmas noteikumiem, priekšrocībām un akcijām Klients var iepazīties vēršoties jebkurā no Rito veikaliem vai apmeklējot Rito mājas lapu www.rito.lv Pretenzijas saistībā ar Programmu Klientam jāiesniedz rakstveidā, adresējot tās: „Sia Arkolat” Mūkusalas iela 72B, Rīga, LV-1004, iesniegtā pretenzija tiks izskatīta 30 dienu laikā.

Noteikumi par:

    Lojalitātes programmu,
    Klientu karti,
    Personas datu aizsardzību,
    Pieteikumu anketa;

 

1.      Lojalitātes programma.

1.1.  Programma darbojas visos Sia Arkolat mazumtirdzniecības tīkla veikalos „Rito” ( Veikalu adreses (skatīt šeit) un www.rito.lv interneta veikalā.

1.2.   Sabiedrība patur iespējas mainīt lojalitātes programmas un klienta kartes noteikumus, kā arī priekšrocības apmērus.

1.3.   Piedalīties Programmā var jebkura fiziska persona, kas ir izrādījusi vēlēšanās kļūt par Programmas dalībnieku aizpildot pieteikuma anketu.

1.4.   Par lojalitātes programmai piesaistītiem sadarbības partneru piedāvājumiem un priekšrocībām atbild pats sadarbības partneris un tādā gadījumā piedāvājumiem un priekšrocībām var attiekties konkrētās organizācijas noteikumi.

1.5.   Sabiedrība patur tiesības jebkurā laikā atcelt vai izbeigt lojalitātes programmas darbību Klientu par to iepriekš nebrīdinot.

1.6.  Sabiedrība patur tiesības mainīt vai papildināt dalības noteikumus, priekšrocības un balvas.

1.7.   Informācija par 1.4. un 1.5. punktā minējam darbībām var tikt sniegta Klientam izmantojot pieteikuma anketā Klienta norādīto kontaktinformāciju, kā arī publicējot informāciju Rito mājas lapā www.rito.lv vai izliekot paziņojumus Sabiedrības mazumtirdzniecības tīkla veikalos.

 

2.      Klientu karte. (turpmāk tekstā - Karte).

2.1.  Saņemot un izmantojot karti, tiek akceptēti Programmas un Kartes noteikumi un norādījumi par programmas priekšrocībām.

2.2.   Karte paredzēta izmantošanai tikai Sia Arkolat mazumtirdzniecības tīkla „Rito” lojalitātes programmas ietvaros. Klienta karte nav maksājumu karte  vai kredītkarte.

2.3.   Klienta karte ir aktivizēta pēc anketas aizpildīšanas "Rito" veikalā vai piekrītot saņemt "Rito" klienta karti un īpašos piedāvājumus www.rito.lv interneta veikalā, tādējādi kartes turētājs piekrīt lojalitātes programmas noteikumiem un ir atzīmējis, ka ir iepazinies ar datu un privātuma aizsardzības noteikumiem.

2.4.   Veicot pirkumus Rito veikalos vienmēr uzrādiet karti pārdevējam vai kasierim pirms pirkuma veikšanas. Ja karte netiek uzrādīta priekšrocības netiek piemērotas.

2.5.   Vienam klientam var būt tikai viena klienta karte, kura ir saņemta uzrādot personu apliecinošu dokumentu un aizpildot pietikuma anketu. Uz kartes norādītais svītru koda numurs ir kartes turētāja identifikācijas numurs, kas ir sasaistīts kopā ar kartes turētāja personīgajiem, brīvprātīgi iesniegtajiem datiem.

2.6.  Klienta kartei nav derīguma termiņa, visu programmas darbības laiku klienta kartes kontā tiek reģistrēta pirkumu statistika, kas var tik izmantota uzņēmuma vajadzībām, kā arī turpmākai lojalitātes programmas attīstīšanai. 

2.7.   Kartes nozaudējuma gadījumā, vai personīgo datu maiņas gadījumā, ir iespējams izgatavot jaunu karti, vēlreiz aizpildot pieteikuma anketu. Pirkumu statistika tiek saglabāta.

2.8. Klientu kartes cena ir 2, 85 EUR (ar PVN), bet  vienam pirkumam jebkurā RITO veikalā  virs 50 EUR (ar PVN) karte tiek piedāvāta bez maksas.

 

3.      Personas datu aizsardzība.

3.1.   Sia Arkolat respektē Klienta privātumu un garantē iesniegto datu konfidencialitāti.

3.2.   Klienta personas dati un sistēmā reģistrēto pirkumu dati tiek glabāti un lietoti atbilstoši Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām

3.3.   Sabiedrība nodrošina visus ar personu datu aizsardzību saistītos pasākumus, pasargājot tos no izplatīšanas trešajām personām un citām nelikumīgām darbībām.

3.4.   Sabiedrība patur tiesības izmantot Klienta sniegtos personas datus un sistēmā reģistrēto pirkumu informāciju sekojošiem mērķiem:

3.4.1.   Klientu identifikācijai

3.4.2.   Pārdošanas statistikas veidošanai

3.4.3.  Klienta informēšanai par lojalitātes programmas saistītām aktivitātēm, piedāvājumiem un jaunumiem

3.4. Jebkuram klienta kartes īpašniekam ir iespēja jebkurā laikā atteikties no informācijas saņemšanas rakstiski rakstot par to uz info@rito.lv, vai saņemot informatīvo e-pastu nospiežot uz e-pasta apakšā esošās atteikšanās saites.

 

4.      Pieteikuma anketa

4.1.   Klientam aizpildot Programmas pieteikuma anketu obligāti jāaizpilda visi norādītie lauki.

4.2.   Ja Klients būs norādījis nepareizu vai nepilnīgu informāciju Karte var tikt bloķēta.

{{ product.product_name }}

{{ key }} {{ variable }}
{{ value }}

Pieejamība

{{ store.address }}

Papildus trauku mazgāšana - {{ product.wash_price | priceFilter }} EUR

{{ price }} EUR ({{ product.discount_amount }} {{ product.discount_type == 'percent' ? '%' : 'EUR' }} atlaide)

{{ priceDiscount }} EUR

Nomas cena