SIA ARKOLAT veikalu tīkla RITO lojalitātes programmas

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Informācija par personas datu apstrādi

Mūsu svarīgākais uzdevums ir Jūsu uzticība, un mēs vēlamies, lai Jūs justos droši ne tikai veikalos, bet arī uzticot mums savus personas datus.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Mēs esam veikuši un turpinam veikt izmaiņas Jūsu personas datu uzglabāšanā un apstrādē un vēlamies, lai Jūs zinātu, ka tie pie mums ir drošībā, saskaņā gan ar mūsu iekšējo, gan valstī un Eiropas Savienībā noteikto datu aizsardzības politiku.

 

Personas dati

Lai mēs varētu Jums sniegt papildus informāciju par mūsu piedāvājumiem, kā arī lai Jūs varētu saņemt priekšrocības veikalos RITO, mēs Jums darīsim zināmu, kādēļ un kādi Jūsu personas dati mums būtu nepieciešami. Visus personas datus mēs pieņemsim tikai ar Jūsu brīvu piekrišanu.

Nepieciešamā informācija, kas nodrošina dalību veikalu tīkla RITO lojalitātes programmā, sniedzot priekšrocības:

 1. vārds – personas identificēšanai lojalitātes programmā;
 2. mobilā tālruņa numurs klienta identificēšanai – personas identificēšanai lojalitātes programmā;
 3. mobilā tālruņa numurs informācijas sūtīšanai - informācijas nosūtīšanai par veikalu preču jaunumiem, notiekošajām akcijām, piedāvājumiem, preču popularizēšanu, piedalīšanos aptaujās;
 4. e-pasta adrese – informācijas nosūtīšanai par veikalu preču jaunumiem, notiekošajām akcijām, piedāvājumiem, preču popularizēšanu, piedalīšanos aptaujās vai saistošo rakstu saņemšanu;
 5. pilsēta – lojalitātes programmas dalībnieku segmentēšanai pa pilsētām, nodrošinot informācijas sniegšanu par piedāvājumiem norādītajā veikalā.

Jūs varat izvēlēties, kā vēlaties saņemt informāciju – uz tālruni SMS veidā vai uz e-pastu, kā arī varat norādīt abus šos kontaktu veidus (elektroniskā reģistrēšanās platformā).

Lai kļūtu par Lojalitātes programmas dalībnieku, obligāti jānorāda vismaz viens no kontaktu veidiem informācijas saņemšanai.

Ja Jums ir kādi iebildumi vai nevarat sniegt visu informāciju, konsultējieties ar veikala pārdevējiem vai arī rakstiet uz e-pastu dati@arkolat.lv un mēs Jums palīdzēsim.

 

Datu labošana

Ja esat sniedzis neprecīzus datus vai vēlaties mainīt sniegtos datus, Jūs varat jebkurā brīdī sniegt precizēto informāciju:

 1. jebkurā veikalā RITO, aizpildot anketu. Pirms anketas aizpildīšanas veikala pārdevējs Jūs identificēs pēc Jūsu norādītā tālruņa numura, piezvanot vai nosūtot uz to SMS. Gadījumā, ja mainījies ir tālruņa numurs, Jums jāvar nosaukt iepriekš uzrādīto numuru no galvas, lai varētu identificēt;
 2. aizpildot rito.lv Lojalitātes programmas sadaļā anketu par datu labošanu;
 3. nosūtot no anketā norādītā e-pasta atjaunojamo informāciju uz dati@arkolat.lv.

Datu maiņu nodrošinām piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

 

Datu dzēšana

Ja vēlaties, lai Jūsu sniegtie dati tiktu dzēsti, izvēlieties vienu no variantiem:

 1. dodieties uz jebkuru veikalu RITO un aizpildiet iesniegumu par datu dzēšanu. Pirms iesnieguma aizpildīšanas veikala pārdevējs Jūs identificēs pēc Jūsu norādītā tālruņa numura, piezvanot vai nosūtot uz to SMS;
 2. aizpildot rito.lv Lojalitātes programmas sadaļā anketu par datu dzēšanu;
 3. atsakoties no e-pastu saņemšanas – ja nebūsiet norādījis tālruņa numuru informācijas saņemšanai, tad tiksiet automātiski dzēsts no lojalitātes programmas;
 4. sūtiet datu dzēšanas pieprasījumu no anketā norādītā e-pasta uz dati@arkolat.lv. Sazināsimies ar Jums, lai pārliecinātos, ka tiešām vēlaties datus dzēst un apstiprinājuma gadījumā tos dzēsīsim.

Dati tiks dzēsti 30 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Iesnieguma saņemšanas gadījumā turpmāka Jūsu datu apstrāde netiks veikta, izņemot gadījumus, kad likums mums neļauj dzēst Jūsu datus.

 

Datu nepieciešamība

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai:

 1. identificētu Jūs kā veikalu RITO lojalitātes programmas dalībnieku un piešķirtu programmas priekšrocības un atlaides;
 2. sūtītu informāciju par aktualitātēm veikalos RITO – jaunumiem, akcijām, īpašajiem piedāvājumiem, loterijām u.c. – e-pastus ne biežāk kā 1 reizi nedēļā, SMS – ne biežāk kā 2 reizes mēnesī;
 3. aicinātu Jūs piedalīties klientu aptaujās;
 4. aicinātu uz lojālo klientu pasākumiem, prezentācijām un meistarklasēm.

 

Datu uzglabāšana

 

"Dati tiek apstrādāti gan elektroniski, gan papīra veidā (klientu anketa, kas nodota kādā no Rito veikaliem).  Saņemtie  personas dati tiek apstrādāti un glabāti digitālajā klientu datu bāzē (uz servera)  līdz SIA ARKOLAT reorganizācijai vai līdz klienta pieprasījumam par datu dzēšanu (sk. Datu dzēšana). Klientu anketas papīra veidā tiek uzglabātas slēgtā telpā 2 gadus. Pēc noteiktā termiņa anketas papīra veidā  tiek neatgiezeniski iznīcinātas. Uzņēmums nodrošina datu  konfidencialitāti." 

 

Personas datu izpaušana

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot  Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

SIA ARKOLAT patur tiesības nodot datus datu apstrādes operatoriem, ar kuriem ir noslēgta vienošanās par personas datu apstrādi.

 

Jūsu tiesības
Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums.

 

Iebildums pret datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši, motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, dodieties uz jebkuru veikalu RITO un aizpildiet iesniegumu par iebildumiem pret datu apstrādi. Pirms iesnieguma aizpildīšanas veikala pārdevējs Jūs identificēs pēc Jūsu norādītā tālruņa numura, piezvanot vai nosūtot uz to SMS.

Iebildumus izskatīsim un atbildi sniegsim 30 kalendāro dienu laikā.

 

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un, ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, dodieties uz jebkuru veikalu RITO un aizpildiet iesniegumu par datu nodošanu citam datu pārzinim. Pirms iesnieguma aizpildīšanas veikala pārdevējs Jūs identificēs pēc Jūsu norādītā tālruņa numura, piezvanot vai nosūtot uz to SMS.

Datu pārnešanu citam datu pārzinim nodrošināsim 30 kalendāro dienu laikā.

 

Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota vai pārtraukta, tas var ietekmēt Jūsu dalību SIA ARKOLAT veikalu tīkla RITO lojalitātes programmā. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, nosūtiet rakstveida iesniegumu uz e-pastu dati@arkolat.lv.


Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija:
SIA ARKOLAT, reģ. Nr. 40003199487

Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 72b, Rīga, Latvija, LV-1004
Tālruņa numurs: +371 67605430

E-pasts: dati@arkolat.lv

 

{{ product.product_name }}

{{ key }} {{ variable }}
{{ value }}

Pieejamība

{{ store.address }}

Papildus trauku mazgāšana - {{ product.wash_price | priceFilter }} EUR

{{ price }} EUR ({{ product.discount_amount }} {{ product.discount_type == 'percent' ? '%' : 'EUR' }} atlaide)

{{ priceDiscount }} EUR

Nomas cena